R-connect Els Ooms & Jan Ooms

Wijzigen van de organisatiecultuur

Coaching & Consultancy

Over ons

Het succes van een organisatie is het resultaat van mensen die samenwerken. Zij zijn het belangrijkste kapitaal. Zorgen voor een succesvolle onderneming is zorg dragen voor de mensen die er werken. Goed functionerende organisaties stralen efficiëntie, effectiviteit en tevredenheid uit.

‘Welke factoren zorgen ervoor dat mensen optimaal presteren?’ en ‘Welke manier van werken rendeert maximaal en/of kost minimaal?’, zijn hamvragen voor elke onderneming.

R-connect help organisaties bij het zoeken naar antwoorden en het implementeren van een democratische of horizontale organisatiestructuur, waarbij vertrouwen, betrokkenheid, intrinsieke motivatie en dus teamwerk de kern van uitmaken. Het zijn die factoren die ervoor zorgen dat een organisatiecultuur verandert, zodat mensen optimaal presteren. Het introduceert een manier van werken die kosten reduceert en creëert een begeerlijke werkplaats.

Het is slechts door het wijzigen van de organisatiecultuur dat verandering kan gebracht worden. 

Samen met jou wil R-connect deze uitdaging aangaan.

Meer dan een team

Als broer en zus kozen ze initieel een verschillend pad in het leven.

Waar Jan koos voor economie, koos Els voor psychologie.

Gaandeweg kwamen ze tot de ontdekking dat de op het eerste zicht verschillende wegen (in realiteit) overlappend zijn. Waar hij vanuit het bedrijfsleven geconfronteerd werd met mens en organisatie, werd zij tijdens inter- en supervisies van individuen, teams en organisaties enerzijds en vanuit haar wetenschappelijk parcours anderzijds met dezelfde zaken geconfronteerd.

De gelijklopende visies deed het verlangen groeien om samen aan de slag te gaan.

R-connect Jan Ooms

Jan Ooms

HR EXPERT

18 jaar ervaring in meerdere multinationals binnen HR. Zowel op nationaal als internationaal vlak.

“Vertrouwen is een sleutelwoord om verandering te creëren, mensen te ontwikkelen en te laten (door)groeien.”

R-connect Els Ooms

Els Ooms

DoCtOr in de psychologie

Meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden van individuen, groepen en organisaties.

“Een crisis is als het oude reeds gestorven is, maar het nieuwe nog niet geboren.”

Onze ervaringen

R-connect heeft nationale en internationale ervaring binnen de volgende sectoren:

Zorg, textiel, automotive, bouw, IT, bank en verzekering, logistiek, productieomgeving, voeding en chemie.

Onze expertises

Kiezen voor R-connect is kiezen voor maatwerk. Alles wordt volledig afgestemd op de behoeften en noden van de organisatie en haar medewerker(s). Met onze aanpak streven we naar ‘effectieve’ verandering.

Wijzigen van een organisatiecultuur

R-connect is gespecialiseerd in het wijzigen van de organisatiecultuur. Hierbij gaan we onder de vorm van een partnership te werk.

Redenen voor de nood aan verandering kunnen zeer uitlopend zijn zoals: een overname, een fusie, het implementeren van nieuwe projecten (bv. industrie 4.0) waarbij een andere cultuur noodzakelijk is voor het slagen ervan, drukken van allerhande kosten (absenteïsme, retentie, burn-out), het besef dat het anders zou kunnen zonder te weten hoe… .

Gehanteerde methoden zijn coaching en consultancy. Tijdens het veranderingsproces lopen deze methoden door en naast elkaar.

R-connect Coaching Icon
COACHING

Coaching

Coachen is een specifieke manier van begeleiden van een individu of een team.

Andere termen hiervoor zijn ‘supervisie’ indien het gaat over het individueel begeleiden en ‘intervisie’ wanneer het team of de organisatie voorop staat.

R-connect Consultancy Icon
CONSULTANCY

Consultancy

Onze HR-expert bouwde de laatste 18 jaar volgende expertise op:

Vakbonden, Internationale HR ervaring, Change -, talent – & Crisis management.