Consultancy

Meer dan 18 jaar ervaring in:

CONSULTANCY​

Crisis Management

 • Sluiting van bedrijven
 • Herstructurering van bedrijven
 • Fusie van bedrijven en/of afdelingen
CONSULTANCY

Change Management

 • Aligneren van cultuur na reorganisatie of fusie
 • Rust brengen na herstructurering
 • Nieuwe organisatie structuur implementeren
 • Introduceren van een absenteïsme beleid
CONSULTANCY

Talent Management

 • Uitrollen van leiderschapsprogramma voor young potentials
 • Rekruteren van bedienden/kader en management profielen
 • Performance Proces
CONSULTANCY

Vakbonden

 • AO-onderhandelingen
 • Voorzitten van onder-nemingsraden en comités
 • Onderhandelingen in verband met het bepalen van een nieuw paritair comité
 • Training van leidinggevenden en HR-departementen inzake vakbonden
CONSULTANCY

Internationale HR Ervaring

 • Voorzien van HR leadership voor operationele locaties
 • Coherente Human Resources programma’s implementeren
 • Duurzaam personeelsbeleid
 • Strategische en tactische aanpak op global leadership niveau
 • Organisatorische ontwikkeling

Consultancy

Hebt je enkel nood aan een tijdelijke vervanging van je HR manager of als bijkomende ondersteuning? Ook hierbij kan R-connect je helpen.