Coaching

De dag dat we niets meer leren, is de dag dat we niet meer zijn.

Coachen is een specifieke manier van begeleiden van een individu, een team of een organisatie. Andere termen hiervoor zijn ‘supervisie’ indien het gaat over het individueel begeleiden en ‘intervisie’ wanneer het team of de organisatie voorop staat.

We nemen samen met jou de tijd om de probleemstelling of (hulp)vraag in kaart te brengen & tekenen samen de structurele basis uit. De inhoud ervan wordt volledig bepaald door het individu, de groep en/of de organisatie zelf. Dit resultaat is van essentieel belang indien men een blijvende verandering wenst te bewerkstelligen.

Wij hebben meer dan 10 jaar ervaring met het coachen van individuen, groepen en organisaties met betrekking tot:

  • (coachend) leidinggeven,
  • het opzetten van teammeetings,
  • het uittekenen van innovatieve organisatiestructuren,
  • het uittekenen van een gemeenschappelijke visie en missie,
  • het opzetten van zelfsturende teams,
  • preventie van burn-out, bore-out, retentie, absenteïsme,
  • het verbeteren van de interne communicatie, enzIndien je enkel nood hebt aan coaching van individuen en/of teams, contacteer ons.